กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ข่าวกิจกรรม
แข่งขันทักษะกลไก(matp)และแอโรบิกส์ 2559

แข่งขันทักษะกลไก(matp)และแอโรบิกส์ 2559

    วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ท่านรองมนัส สุขนา ท่านรองธนัฐชนก ฉิมพลี พร้อมด้วยค...

[ 12-07-2559 ] Hits:109

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙

    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี...

[ 16-06-2559 ] Hits:149

โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา

โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา

     วันที่ ๘-๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต...

[ 09-06-2559 ] Hits:129

ต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง

ต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง

     วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราช...

[ 06-06-2559 ] Hits:121

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ นำผลการประเมิน ผลการวิจัยและสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาการศึกษา

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ นำผลการประเมิน ผลการวิจัยและสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาการศึกษา

     วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี #จั...

[ 06-06-2559 ] Hits:113

ขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม

     ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูบุคลากร/ผู้ปกครอง/เด็กพิเศษ ศ...

[ 26-05-2559 ] Hits:104

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
 
 
คลิปวิดีโอ
วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ ครู คศ 3 นางธณัฐชนก ฉิมพลี

วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ ครู คศ 3 นางธณั…

[ 20-01-2559 ] Hits:360

ประเมิน ครู คศ 3 นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10

ประเมิน ครู คศ 3 นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษ…

[ 20-01-2559 ] Hits:233

ฟ้อนถวายมือสดุดี วีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ (เจ้าคำผง)

ฟ้อนถวายมือสดุดี วีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ (เจ้าคำผง)

[ 20-01-2559 ] Hits:226

กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และผู้ปกครอง

กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และผู้ปกครอง

[ 20-01-2559 ] Hits:208

VTR งานมุฒิตาจิตผู้อำนวยการ ไพรัช ศรีพลัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

VTR งานมุฒิตาจิตผู้อำนวยการ ไพรัช ศรีพลัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึ…

[ 20-01-2559 ] Hits:210

สนทนา 8 โมงเช้า ข่าว NBT เรื่องการพัฒนาคนพิการ 19 กันยายน 2558

สนทนา 8 โมงเช้า ข่าว NBT เรื่องการพัฒนาคนพิการ 19 กันยายน 2558

[ 20-01-2559 ] Hits:222

VTR ต้อนรับประธาน นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ.

VTR ต้อนรับประธาน นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ.

[ 20-01-2559 ] Hits:334

VTR Present SAR เพื่อประเมินครูผู้สอน 25 กันยายน 2557

VTR Present SAR เพื่อประเมินครูผู้สอน 25 กันยายน 2557

[ 20-01-2559 ] Hits:269

 
สาระน่ารู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นจนไม่สามารถรับการศึ...

[ 12-01-2559 ] Hits:245

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อ...

[ 12-01-2559 ] Hits:577

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าคนปกติทั่วไป...

[ 12-01-2559 ] Hits:382

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติ บกพร่องหรื...

[ 12-01-2559 ] Hits:362

บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

     บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางการรับรู้หรือทางการ...

[ 12-01-2559 ] Hits:234

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องการออก...

[ 12-01-2559 ] Hits:309

สารสนเทศเครือข่าย