สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ
Share
ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายทองดี เฉลิมเดชชาติ ( พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540 )
     ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  และหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540
   
นางชลัยรัตน์ ไข่มุกด์ (  พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2542 )
     ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  และหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2542 
   
นายเปี้ยง นาคจิรังกูร ( พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2544 )
     ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  และหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2544
   
นางเพ็ญศรี พู่ระหง (  พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2553 )
     ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2553
   
นายไพรัช ศรีพลัง (  พ.ศ. 2553 ถึง ปัจจุบัน )
     ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ถึง ปัจจุบัน