สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ

ข่าวประกาศ

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 09/10/61 ]
ประกาศ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ฉบับปรับปรุง) [ 07/05/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 [ 09/10/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 [ 11/07/61 ]
ประกาศ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [ 07/05/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 12/06/61 ]
ประกาศ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [ 07/05/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 [ 09/04/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 13/03/61 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/01/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/12/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ [ 25/12/58 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ [ 18/12/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก (72.11.11.09) ต่อเติมห้องประชุม [ 25/11/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก (72.11.11.09) ต่อเติมห้องประชุม [ 11/11/58 ]